यो याद भन्ने चिज पनि अच्म्म्को छ ।
न त येसलाइ दिमाख बात हटाउन सकिन्छ ।
न त येसलाइ बहिर देखाउन सकिन्छ ।
न कसैले देख्छ न थाहा पाउन सक्छ ।
जे जो सङग छ , उस्ले मात्रा थाहा पाउछ ।
सायद मुटु भित्र सेभ भयर हो कि ????

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *