मुक्तक :::: समय सान्दर्भिकहासेको देश क्या छ हाम्रो ।
विश्वमा कहलिएको क्या छ राम्रो ।।

दुनियाले न देखेका नाच,
हाडी गाउको जात्रा तिम्रो ।।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *