अगाँलोमा बाध्ने दिन


अगाँलोमा बाध्ने दिन गए जस्तो छ
सबै सँग यो ज्यान टाढा भए जस्तो छ
हासी खुशी काखमा बस्ने मन थ्यो मलाई पनि
बशमा छैन जिन्दगी समय जस्तो छ । ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *