जोश जाँगर हुनेको पहिचान हुन्छ
ताराहरू अस्ताएर जादा बिहान हुन्छ
हार्नेहरू हारेकै छन समय सग
मर्नुको औचित्यमा पक्कै चिहान हुन्छ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *